Privacy verklaring

1. Inleiding

Bij James Hardie zijn we toegewijd aan het handhaven van de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken, hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke wettelijke basis wij uw gegevens verwerken en hoe uw privacy wordt gewaarborgd. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij ermee omgaan te begrijpen.
 

De James Hardie-groep bestaat uit verschillende individuele ondernemingen. Wanneer u te maken hebt met een van onze groepsmaatschappijen, is de "controller" van uw persoonsgegevens het bedrijf dat beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door een groepsentiteit van James Hardie al dan niet samen met een andere groepsentiteit. Voor een lijst van de ondernemingen van de James Hardie-groep waarvoor deze privacyverklaring relevant is, zie sectie 18.
 

Waar deze privacyverklaring verwijst naar "wij", "ons", "onze" of "James Hardie", verwijst dit naar de onderneming(en) van de James Hardie groep die uw persoonsgegevens verwerkt (verwerken) als controller onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (“AVG”).
 

James Hardie verwerkt persoonsgegevens uit verschillende categorieën van persoonsgegevens in het kader van de normale uitoefening van haar activiteiten. Dergelijke persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op personen die werken voor potentiële en bestaande leveranciers en klanten, met inbegrip van werknemers die werken voor partijen zoals dealers, distributeurs, architecten en woningbouwers. Persoonsgegevens kunnen ook betrekking hebben op personen die onze websites bezoeken, onze onlineapplicaties downloaden, verbinding met ons maken via sociale media of op bedrijfsevenementen, of onze telefoonlijnen bellen.
 

In het algemeen verzamelt en verwerkt James Hardie persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijek grondslag bestaat. Dit omvat de noodzaak voor de uitvoering van een contract of dienst die door ons wordt aangeboden, ons legitieme belang om de gegevens te verwerken of toestemming gegevens.  
 

2. Van wie en hoe kunnen we persoonsgegevens verzamelen?

Wij kunnen gegevens verzamelen en verwerken over de volgende categorieën van betrokkenen:

 • voormalige, huidige en potentiële klanten, met inbegrip van maar niet beperkt tot dealers, distributeurs, detailhandelaren, kanaalpartners, aannemers, architecten en eindgebruikers (gezamenlijk "klanten")
 • Voormalige, huidige en potentiële personen die goederen en diensten aan ons leveren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tijdelijke agenten, aannemers, uitbesteders, consultants, deskundigen, bestuursleden, auditors, dealers, distributeurs, leveranciers en verkopers (gezamenlijk, "leveranciers") van ons;
 • Deelnemers aan gesponsorde wedstrijden;
 • Personen die klagen, met ons corresponderen of vragen stellen;
 • Huidige, voormalige en potentiële aandeelhouders;
 • Eisers of gedaagden in lopende of toekomstige rechtszaken;
 • Marketingcontacten, journalisten, brancheorganisaties en lobbyisten; en
 • Personen die onze websites bezoeken, onze onlinetoepassingen downloaden, met ons in contact komen via sociale media of op bedrijfsevenementen of onze telefoonlijnen bellen.

 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u dit aan ons heeft gegeven:

 • door informatie in te voeren op een van onze websites;
 • wanneer we uw winkels bezoeken;
 • via onze mobiele applicaties;
 • via social media platforms;
 • wanneer u telefonisch, per e-mail of anderszins met ons correspondeert;
 • door deel te nemen aan door ons georganiseerde wedstrijden;
 • door het nemen van enquêtes door of namens ons;
 • wanneer u zich aanmeldt om nieuwsbrieven, promoties en andere kennisgevingen te ontvangen;
 • wanneer hij deelneemt aan promotionele evenementen, studiebijeenkomsten of opleidingen; en
 • wanneer u een account bij ons opent.
 

Of wij kunnen deze persoonsgegevens over u zelf verzamelen:

 • omdat u hebt toegestaan dat uw gegevens worden gedeeld als onderdeel van uw bedrijfswebsite, openbaar profiel, sociaal netwerk van derden of een andere website die u beheert of gebruikt;
 • omdat u heeft toegestaan dat uw gegevens worden gedeeld op online registers, professionele platforms en websites met als doel in contact te komen met derden, waaronder Leveranciers en Klanten;
 • omdat uw informatie voor het overige publiekelijk beschikbaar is, bijvoorbeeld met betrekking tot journalisten, brancheorganisaties of lobbycontacten.
 • omdat u onze websites hebt bezocht, waar we bijvoorbeeld verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen die u bezoekt, kunnen volgen;
 • technische informatie, met inbegrip van anonieme gegevens die door de hosting server voor statistische doeleinden zijn verzameld, het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in-typen en -versies, besturingssysteem en platform; en
 

3. Welke gegevens verzamelen we?

De gegevens die we kunnen verzamelen en verwerken omvatten bijvoorbeeld:

 • Naam
 • Contractinformatie (adres, telefoonnummer, fax, e-mail);
 • Het bedrijf voor wie u werkt;
 • Functie(s) en/of functie(s);
 • Afdeling en/of business unit;
 • Uw handtekening;
 • klantendossiers (aankoophistorie, service na verkoop, garantiehistorie, aankoopvoorkeuren, enz;
 • Technologische gegevens (IP-adressen en in cookies opgeslagen gegevens - zie paragraaf 12 hieronder voor meer informatie over cookies);
 • Geo-locatiegegevens bijvoorbeeld wanneer u zich met een mobiel apparaat aanmeldt voor levering en de functie op uw mobiele apparaat hebt geactiveerd waarmee wij u via GPS kunnen lokaliseren;
 • Krediet score en bankgegevens;
 • Kredietlimiet en betalingsvoorwaarden;
 • Identificatiegegevens in officiële identificatiedocumenten, indien de nationale wetgeving dit toestaat;
 • Verkoopinformatie met betrekking tot de verkoop van producten of diensten;
 • Portretten (bv. foto)
 • Correspondentie of andere communicatie met u over onze producten, diensten of zaken.
 

4. Voor welke doeleinden gebruiken we persoonsgegevens?

Wij gebruiken de informatie die wij over u bewaren voor de volgende doeleinden:

 • doeleinden ten aanzien van de klantenservice die wij jverlenen, waaronder het leveren van producten en diensten aan klanten; het nemen, verifiëren, verwerken en leveren van bestellingen en retourzendingen; het factureren en verwerken van betalingen; het beheren van kredietlimieten; voor garantie-, technische ondersteunings- of andere soortgelijke doeleinden; en het opzetten en onderhouden van klantenrekeningen;
 • communicatie met klanten, waaronder het beantwoorden van verzoeken om bijstand en het bijwerken van de status van hun bestellingen per post, e-mail, telefoon en/of sms;
 • administratieve doeleinden, onder andere om te begrijpen hoe klanten onze websites (zogenaamde website analytics, zie paragraaf 13 hieronder voor meer informatie) en social media platforms (zie paragraaf 15 hieronder voor meer informatie;
 • op belangstelling gebaseerde onlinemarketing (targeting; zie rubriek 12 voor meer informatie);
 • marketing- en promotiedoeleinden, inclusief via e-mail of een gelijkwaardig elektronisch middel, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te versturen of om op andere wijze contact op te nemen met klanten over producten, diensten of informatie;
 • het beoordelen en uitvoeren van bestellingen, inkoop- of verkoophistorie van Leveranciers; het uitwisselen van informatie, waaronder prestatie-indicatoren, over goederen of diensten; en het organiseren van seminars, evenementen, trainingen en marketingactiviteiten;
 • om administratie mogelijk te maken voor de entiteitstructuur, management en managementrapportering, administratie van organisatiecontacten;
 • waar nodig om persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren, af te schermen of te wissen; betrokkenen in staat te stellen toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens en deze te raadplegen; en
 • voor onderzoeksdoeleinden, onder meer in verband met de ervaring van klanten op het gebied van markt- en sectoronderzoek; te gebruiken in de dagelijkse correspondentie (bv. e-mailberichten, brieven, enz.); naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen, onder meer om te reageren op een bevel van een rechtbank; en om risicobeheer-, nalevings-, wettelijke en auditfuncties mogelijk te maken.
 

5. Rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:
 

Rechtsgrondslag

Soort verwerking (voorbeelden)

Rechtmatige belangen

Onze legitieme belangen zijn:

 • ons bedrijf runnen, promoten en laten groeien;
 • bedrijfsontwikkeling, marketing en marktonderzoek;
 • onze klanten en de markt waarin we actief zijn, te bedienen en te kennen.

 

dagelijkse communicatie met klanten, leveranciers en andere personen per post, e-mail, telefoon en/of sms; inclusief het beantwoorden van vragen en voor garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden;

 • het beheren van kredietlimieten van klanten;
 • om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij de bedrijven van de James Hardie-groep;
 • Wanneer bedrijven van de James Hardie groep samenwerken om operationele, IT, Human Resources, financiële, marketing- en klantenservice diensten te verlenen aan andere bedrijven van de groep;
 • Om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van onze producten, systemen en diensten te helpen beschermen;
 • voor marktonderzoek om onze producten en/of diensten te verbeteren en een beter inzicht in de markt te krijgen;
 • het organiseren van seminars, evenementen, opleidingscursussen en marketingactiviteiten;
 • ter voorkoming van fraude en andere criminele activiteiten;
 • de juistheid van de gegevens die wij over u bewaren te verifiëren en een beter begrip van u te creëren; te voldoen aan een verzoek van u in verband met de uitoefening van uw rechten onder de AVG;
 • de verwerking van gegevens die u ons verstrekt over uw klanten voor de doeleinden waarvoor u die gegevens aan ons verstrekt en als registratie van elke verkoop en levering;
 • leveringen doen aan u en uw klanten;
 • om administratie mogelijk te maken voor de entiteitstructuur, management en managementrapportering, administratie van organisatiecontacten;
 • om u marketing te bieden, inclusief via e-mail of een gelijkwaardig elektronisch middel, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te versturen, of om op andere wijze in contact te komen met producten, diensten of informatie;
   

Wanneer bedrijven van de James Hardie groep producten, diensten, systemen, databases en bedrijven combineren, met het oog op de continuïteit van het bedrijf en het voeren van een centrale en effectieve administratie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer gegevens in een marketing- of CRM-systeem van een onderneming van de James Hardie-groep, zoals Fermacell GmbH, worden gecombineerd met en/of gemigreerd naar een marketing- of CRM-systeem van een andere onderneming van de James Hardie-groep, zoals James Hardie Europe B.V.

 • om onze klanten en gebruikers van onze websites digitale tools of functies te bieden;
 • voor profilering en statistische analyse. Wij kunnen bijvoorbeeld verschillende categorieën van persoonsgegevens combineren die wij over u online of door de aankoop van onze goederen verzamelen;
 • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde cookies gebruiken;
 • wanneer u onze social media platforms bezoekt, om met u in contact te kunnen komen;
 • Onder bepaalde omstandigheden, om uw foto, video of referenties te gebruiken;
 • voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Uitvoering van een overeenkomst

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden verwerkt wanneer dat voor ons noodzakelijk is:

 • om een overeenkomst met u aangaan of uitvoeren of de nodige stappen voor ons ondernemen om een overeenkomst met u aan te gaan of uit te voeren;
 • om u producten of diensten te leveren; of
 • waar u met ons in gesprek bent over een nieuw product of dienst

 

Levering aan u en uw klanten;

het aanmaken en bijhouden van klantaccounts; het afnemen, controleren, verwerken en leveren van bestellingen en retourzendingen; het factureren en verwerken van betalingen;

 

het plaatsen en beheren van bestellingen bij Leveranciers; het verwerken van facturen en het doen van betalingen; het uitwisselen van informatie, waaronder prestatie-indicatoren, over goederen of diensten;

 

dagelijkse communicatie met klanten en leveranciers per post, e-mail, telefoon en/of sms; inclusief het beantwoorden van vragen en voor garantie, technische ondersteuning of andere soortgelijke doeleinden;

wanneer u meedoet aan een onlinecompetitie of promotie, de competitie of promotie te beheren en winnaars op de hoogte te stellen;

 • Voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Naleving van wettelijke verplichtingen

Wanneer we verplicht zijn om uw persoonlijke informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of aan een verzoek van de overheid of wetshandhavingsfunctionarissen.

 • te voldoen aan de vereisten inzake nationale veiligheid of wetshandhaving of illegale activiteiten te voorkomen;
 • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt;
 • om de juistheid te controleren van de gegevens die wij over u bewaren;
 • om te voldoen aan de transparantieverplichtingen die de wet ons oplegt.

Toestemmen

Wanneer wij vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen met behulp van de gegevens aan het einde van deze Privacy verklaring. Als u uw toestemming intrekt, is ons gebruik van uw persoonsgegevens voordat u zich terugtrekt nog steeds rechtmatig.

 

 • om u marketing te bieden, inclusief via e-mail of een gelijkwaardig elektronisch middel, om nieuws en nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en promoties te sturen, of om op een andere manier in contact te komen met producten, diensten of informatie, maar alleen als we ons niet beroepen op een andere rechtsgrondslag, zoals een legitiem belang;
 • wanneer u ons toestaat uw foto of video te gebruiken of wanneer u ons referenties hebt gegeven die wij voor zakelijke doeleinden willen gebruiken.

 

6. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Als dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

 • Geautoriseerde personen die voor of namens ons werken (bijv. personen die werkzaam zijn in operationele functies, IT, personeelszaken, financiën, marketing en klantenservice);
 • Agenten, dienstverleners en adviseurs die wij inschakelen (bijv. bedrijven van de James Hardie Group en externe leveranciers en adviseurs die diensten verlenen op het gebied van marketing, klantenservice, transport, opslag van persoonsgegevens, back-up en analyse, ontwikkeling van toepassingen, betalings- en kredietkaarten, inkoop en nalevingscontrole);
 • Onze partners, om u gezamenlijke producten en diensten aan te bieden in verband met onze producten en diensten, of wanneer deze partners onze evenementen en conferenties sponsoren of eraan deelnemen.
 • Andere geautoriseerde derden in verband met een mogelijke verkoop, afstoting of overdracht van een of meer ondernemingen van de James Hardie-groep (met inbegrip van aandelen in de onderneming) of een combinatie van haar producten, diensten, activa, filialen en/of bedrijven.
 • Met derden, om onze voorwaarden, overeenkomsten, beleidsregels of regels af te dwingen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van onze producten, systemen en diensten te helpen beschermen, om de bedrijfsrechten en eigendommen (inclusief intellectuele eigendom) van de James Hardie Groep uit te oefenen of te beschermen, om te voldoen aan wettelijke vereisten, of in andere gevallen als wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking vereist is door de wet (inclusief in antwoord op een wettelijke dagvaarding of ander verzoek om wetshandhaving).
 • Wetshandhavings- of overheidsinstanties waar nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.
 

Als dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met en verwerkt door andere leden binnen de James Hardie-groep, met inbegrip van maar niet beperkt tot de entiteiten in sectie 18. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren:

 • Wanneer bedrijven van de James Hardie groep samenwerken om operationele, IT, Human Resources, financiële, marketing- en klantenservice diensten te verlenen aan andere bedrijven van de groep;
 • Om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van onze producten, systemen en diensten te helpen beschermen;
 • Wanneer verschillende ondernemingen van de James Hardie-groep gezamenlijk producten en diensten ontwikkelen; en
 • Wanneer bedrijven van de James Hardie-groep producten, diensten, systemen, databases en bedrijven combineren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer gegevens in een marketing- of CRM-systeem van een onderneming van de James Hardie-groep worden gecombineerd met en/of gemigreerd naar een marketing- of CRM-systeem van een andere onderneming van de James Hardie-groep.
 

Wanneer andere leden van het James Hardie-concern of deze derden als "gegevensverwerker" optreden, voeren zij hun taken uit in naam van de verantwoordelijke voor de verwerking en volgens diens instructies voor de bovengenoemde doeleinden.
 

7. Internationaal verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u gegevens deelt met andere leden binnen de James Hardie-groep of met derden, kan het zijn dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in een rechtsgebied buiten Europa. Indien deze jurisdicties geen adequate bescherming bieden (zoals bepaald door de Europese Commissie, Art. 45 AVG), zorgen we er vóór de overdracht voor dat de overdracht onderworpen is aan passende waarborgen, bijvoorbeeld door zelfcertificatie van de ontvanger voor het EU-VS Privacy Shield (alleen voor Amerikaanse ontvangers) of door het aangaan van zogenaamde standaard gegevensbeschermingsclausules van de Europese Unie met de ontvanger.
 

U hebt recht op een overzicht van ontvangers uit derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen bepalingen ter waarborging van een passend niveau van gegevensbescherming. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens in paragraaf 16.

 

8. Beveiliging van uw informatie

Om de privacy van persoonsgegevens te helpen beschermen, handhaven wij fysieke, technische en administratieve beveiligingen. We werken onze beveiligingstechnologie voortdurend bij en testen deze. In het algemeen proberen we de toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot personen die werken voor bedrijven van de James Hardie Group op een “need-to-know-basis” voor zover in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 

Daarnaast trainen we de mensen die voor ons werken over het belang van vertrouwelijkheid en het behoud van de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verbinden ons ertoe passende disciplinaire maatregelen te nemen om de privacy verantwoordelijkheden van onze medewerkers te handhaven.

Wees u er echter van bewust dat ondanks onze inspanningen geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. We kunnen niet garanderen, en garanderen niet, dat de informatie die u ons toestuurt veilig zal blijven, noch garanderen we dat deze informatie niet zal worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd, vernietigd of gebruikt op een ongeautoriseerde manier.
 

Als we te weten komen dat er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u de juiste beschermende maatregelen kunt nemen. We kunnen ook een bericht op onze website plaatsen als zich een inbreuk op de beveiliging voordoet. Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk een wettelijk recht om schriftelijk in kennis te worden gesteld van een inbreuk op de beveiliging.
 

9. Gegevensopslag en -bewaring

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in verschillende activa, waaronder, maar niet beperkt tot, onze CRM- en ERP-systemen, e-mailclients, de servers van James Hardies, en op de servers van de (cloud-gebaseerde) diensten die James Hardie inschakelt, en die zich in de Verenigde Staten, Australië en in landen in de Europese Unie bevinden. Waar mogelijk zullen wij proberen uw persoonsgegevens te versleutelen tijdens opslag en verzending.
 

Tenzij anders is toegestaan of vereist onder toepasselijke wet- of regelgeving (in het bijzonder bewaartermijnen voor gegevens), streeft James Hardie ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te verwezenlijken. Wij zullen uw persoonsgegevens ook zo lang als nodig bewaren en gebruiken om geschillen op te lossen en/of onze rechten en overeenkomsten af te dwingen. Wij bewaren accountinformatie van bestaande, voormalige en potentiële klanten en verkopers zolang de account actief is en daarna voor een periode waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden. Niet-persoonlijk identificeerbare en geaggregeerde informatie kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen. Meer details vindt u in ons beleid voor het bewaren van gegevens, dat op aanvraag beschikbaar is.
 

10. Recht op toegang tot en correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens en andere rechten van de betrokkene

De AVG en privacywetgeving van andere landen geven betrokkenen bepaalde rechten.
 

Recht van toegang en recht op correctie: U hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die James Hardie mogelijk in haar bezit heeft, en om te verzoeken om correctie van alle onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
 

Recht op verwijdering: Mits aan de wettelijke vereisten is voldaan, kunt u verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Dit geldt niet voor persoonsgegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt of die noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.
 

Recht om een klacht in te dienen: U hebt het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, in het bijzonder in het land waar u woont, op het werk of op de plaats van de vermeende inbreuk als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het toepasselijke recht.
 

Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te beperken.
 

Gegevensportabiliteit: Wanneer wij op uw toestemming vertrouwen of op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent als rechtsgrondslag voor de verwerking en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, hebt u recht op ontvangst van alle persoonsgegevens die u aan James Hardie hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en hebt u tevens het recht om van ons te eisen dat wij deze gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven wanneer dit technisch haalbaar is.
 

Recht van bezwaar: Wanneer wij voor de verwerking van gegevens op een legitiem belang vertrouwen, hebt u het recht tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, en we moeten een dergelijke verwerking stopzetten, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij we de gegevens moeten verwerken met het oog op de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Normaal gesproken zijn we ervan overtuigd dat we, wanneer we ons baseren op legitieme belangen als basis voor de verwerking, dergelijke dwingende legitieme gronden kunnen aantonen, maar we zullen elk geval afzonderlijk bekijken. U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Zie ook het gedeelte "Informatie over uw recht om bezwaar aan te tekenen".
 

Recht om de toestemming in te trekken: Wanneer wij vertrouwen op uw toestemming om gegevens te verwerken, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit ten koste gaat van de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken. Dit zou in het bijzonder van toepassing zijn op cookies en we hebben functionaliteit op onze website geïmplementeerd om dit te ondersteunen.
 

11. Bent u verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken?

U kunt met ons communiceren zonder ons persoonsgegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat in dit geval bepaalde functies of diensten mogelijk niet voor u beschikbaar zijn.
 

12. Cookies (alleen relevant voor gebruikers van onze website)

Cookies. Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat kan plaatsen wanneer u een site of pagina bezoekt om bijvoorbeeld taalinstellingsfunctionaliteit te bieden, de prestaties van de website te helpen analyseren en inhoud aan te bevelen die relevant is voor uw bezoek. Cookies worden opgeslagen in uw browser. De cookie helpt de website of een andere website om uw apparaat bij een volgend bezoek te herkennen. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u als persoon identificeert (persoonsgegevens), maar verzamelen meer algemene informatie zoals hoe bezoekers op onze website aankomen en gebruik maken van onze website. Cookies kunnen worden gebruikt om een profiel te maken van de activiteiten van de bezoeker op internet. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 13.
 

Informatie over de soorten en categorieën cookies die wij gebruiken, en de manier waarop u het gebruik van cookies kunt beheren door ze te deactiveren, af te wijzen of te verwijderen, kunt u vinden in onze Cookiemededeling. U kunt ook op onze Cookie-instellingen knop hieronder klikken voor meer informatie. 
 

Tags. Deze website kan gebruik maken van tags. Een tag is een generieke naam voor code-elementen gevonden op onze websites. De meeste tags beschrijven gewoon de inhoud van de pagina, maar bepaalde soorten tags bevatten programmatische elementen of injecteren dynamische inhoud zoals video- of audiobestanden in de pagina. Sommige tags, in het bijzonder tags die inhoud of functionaliteit toevoegen van bronnen buiten uw domein, kunnen privacyrisico's met zich meebrengen die beoordeling en beheer vereisen. Dit zijn tags van derden en in de meeste gevallen bieden ze toegevoegde waarde aan uw website. U moet zich hiervan echter bewust zijn, zodat u zich kunt richten op de gebieden waar de risico's groter zijn. De meeste cookies op onze websites zullen via deze tags worden ingesteld, maar sommige tags kunnen ook gegevens over u verzamelen zonder het gebruik van cookies.
 

13. Website analytics (alleen relevant voor gebruikers van onze website)

Wij gebruiken webanalytics om de websiteactiviteit te meten en de gebieden van de websites te bepalen die het meest worden bezocht, waardoor de zichtbaarheid van onze inhoud wordt verbeterd. Hiervoor gebruiken we de tool Google Analytics van Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wij gebruiken Google Analytics met de extra functie die Google biedt om IP-adressen te anonimiseren. Google slaat daarbij verkorte IP-adressen op. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen of verwerken van uw gegevens via de volgende link om een browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Google is buiten de EER gevestigd, maar is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000001L5AAI).
 

14. Links naar andere websites (alleen relevant voor gebruikers van onze website)

Onze sites kunnen links bevatten naar andere sites die voor uw gemak bij ons zijn aangesloten. Wanneer u deze links bezoekt, verlaat u onze website. Wij hebben geen controle over dergelijke websites. Deze sites hebben hun eigen beleid en praktijken met betrekking tot online privacy, en wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze niet-gelieerde sites. Voor alle duidelijkheid, de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan niet-verbonden websites van derden vallen niet onder deze Privacyverklaring.

 

We kunnen advertenties van derden weergeven. Zo'n adverteerder kan u ook om persoonsgegevens vragen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid van de adverteerders op onze websites. We moedigen onze partners en adverteerders echter aan om een privacybeleid te hanteren dat de lokale wettelijke vereisten respecteert.
 

15. Social Media en andere Platformen (alleen relevant voor gebruikers van onze websites)

U kunt met ons in contact treden via social media-websites. U kunt er ook voor kiezen om uw account bij ons te koppelen aan social media-sites van derden. Wanneer u uw account koppelt of met ons in contact treedt op of via sociale-mediasites van derden, kunt u ons permanente toegang verlenen tot bepaalde informatie van uw sociale-mediabank (bijv. naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, de berichten of de 'vind-ik-leuks' die u maakt).

 

Als u informatie plaatst wanneer u via socialemediasites met onze websites communiceert, kan deze informatie, afhankelijk van uw privacy-instellingen, openbaar worden op het internet. U kunt zelf bepalen welke informatie u deelt via de privacy-instellingen die op sommige socialemediasites beschikbaar zijn. Voor meer informatie over hoe u uw privacy-instellingen kunt aanpassen en hoe social media-sites van derden met uw persoonlijke informatie omgaan, raadpleegt u de privacy-helpgidsen, privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van deze sites.
 

16. Bureau voor privacy en gegevensbescherming en functionarissen voor gegevensbescherming

James Hardie heeft een Bureau voor privacy en gegevensbescherming opgericht met deskundigen op het gebied van gegevensbescherming in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Australië. Daarnaast heeft James Hardie voor Duitsland een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u contact met ons opnemen:

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Duitsland 

Duitsland (alleen): datenschutz@jameshardie.com 
Europa (algemeen): Dpo@jameshardie.com 

 

17. Versie

De versie van dit Privacy Statement is gedateerd 17 juli 2018 en vervangt het Privacy Statement gedateerd 10 april 2018. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wij zullen de herziene Privacyverklaring op onze websites beschikbaar stellen. Als wij een wezenlijke wijziging aanbrengen in de polis, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen overeenkomstig de wettelijke vereisten. Onze huidige klanten en leveranciers, evenals onze geregistreerde website gebruikers zullen vooraf worden geïnformeerd over de wijzigingen.
 

18. Entiteiten

Deze privacyverklaring is van toepassing op de hieronder vermelde entiteiten die tot de James Hardie-groep behoren en uw persoonsgegevens verwerken. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op entiteiten die niet op de lijst staan, voor zover naar deze privacyverklaring wordt verwezen als zijnde van toepassing.
 

Naam van de entiteit Adres
James Hardie Europe Holdings 2 GmbH Duitsland, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
James Hardie Europe GmbH Duitsland, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
Fermacell SAS Frankrijk, 30 Rue de l'Industrie, 92500 Rueil-Malmaison
Fermacell B.V. Nederland, Loonsewaard 20, 6606 KG Niftrik
James Hardie Spain S.L.U. Spanje, Barrio La Estración s/n, 39719 Oreja-Cantabrië
Fels Recycling GmbH Duitsland, Westrampe 6, 38442 Wolfsburg
Fermacell Schraplau GmbH Duitsland, Bennigsen-Platz 1, 40474 Düsseldorf
James Hardie Insurance Limited Ierland,Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20
James Hardie Holdings Ltd. Ierland, Europa House, Harcourt Centre, Harcourt Street, Dublin 2. D02 WR20
James Hardie Europe B.V. Nederland, Radarweg 60, 1043 NT, Amsterdam
James Hardie Building Products Ltd Verenigd Koninkrijk, One Fleet Place, Londen EC4M 7WS
James Hardie Batiment SAS Frankrijk, 6 Place de la Madeleine, 75008 Parijs,
James Hardie Building Products Inc. USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
JH Research LLC USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604
CGC producten LLC USA, 231 S. LaSalle Street, Ste. 2000, Chicago, IL, 60604

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken

Bezwaar tegen direct marketing

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing. Houdt u er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlap kan bestaan tussen uw bezwaar en het gebruik van uw gegevens in het kader van een reeds lopende campagne.

 

Bezwaar tegen de verwerking van gegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

Uw bezwaar kan informeel worden ingediend. Gelieve hier bezwaar tegen te maken:
 

James Hardie Europe GmbH
Bennigsen-Platz 1
40474 Düsseldorf
Duitsland 

Duitsland (alleen): datenschutz@jameshardie.com 
Europa (algemeen): Dpo@jameshardie.com